Vragen over loden leidingen

In een VvE

Lees er alles over.
Header Loden Leidingen VvE Beheerder

Vragen over loden leidingen

In een VvE

Loden waterleidingen mogen volgens de wet sinds 1960 niet meer in huizen worden ingebouwd. De meeste loden leidingen uit oudere woningen zijn al vervangen door leidingen van koper of kunststof. Bijvoorbeeld bij onderhoud, renovatie of na een lekkage. Toch kunnen er nog (resten van) oude leidingen liggen. Lood kan invloed hebben op de kwaliteit van het drinkwater. Is het gebouw voor 1961 gebouwd? Dan helpen we als VvE beheerder graag bij het onderzoek naar loden waterleidingen.

Om welke woningen gaat het voor loden leidingen?

In oudere huizen van voor 1945 is vaak lood gebruikt. Tussen 1945 en 1960 kozen bouwers steeds vaker voor andere materialen. Sinds 1960 mogen loden waterleidingen volgens de wet niet meer gebruikt worden. Toch kan het gebeuren dat op verborgen plekken nog loden leidingen liggen. Ze liggen in of onder de begane vloer, of zitten in kokers. Wil je weten wat het bouwjaar is van jouw gebouw? Kijk dan hier.

Wat mag je van ons verwachten?

In alle gebouwen van voor 1961 zetten we het onderzoek naar loden leidingen op de agenda van de Algemene ledenvergadering (ALV). In zo’n onderzoek neemt een geaccrediteerd bedrijf watermonsters in het gebouw en een paar woningen om vast te stellen of en hoeveel lood in het water zit. Als er meer lood in het water zit dan de grens van 10 microgram, informeren wij alle eigenaren. Ook adviseren we het bestuur om verder onderzoek te doen naar hoe de loden leidingen kunnen worden vervangen. Het resultaat van dit onderzoek bespreken we op een (extra) ALV. Daar nemen we dan een besluit over het wel of niet uitvoeren van de maatregelen.

Let op: thuis- of zelftesten geven geen goed en betrouwbaar resultaat. De werking van een waterfilter om lood uit het water te ‘zeven’ is volgens officiële bronnen (zoals de GGD en Milieu Centraal) niet bewezen.

Wanneer en hoe worden loden waterleidingen vervangen?

Als de VvE besluit de loden waterleidingen te vervangen, geven we opdracht aan een aannemer. Hoe snel het werk begint, hangt af van de beschikbaarheid van de aannemer. Ook hangt het af van hoeveel leidingen er liggen, waar ze liggen en hoe ze vervangen kunnen worden. Soms moeten vloeren en muren opengebroken worden. Soms lukt het alleen als buren en het waterleidingbedrijf meewerken.

Meer vragen?

Kijk in onze kennisbank. We staan je ook graag te woord via telefoonnummer op 088 – 00 232 30.

Zoeken op de website