Laadpalen in de VvE

U wilt elektrisch laden? En nu?

Het plaatsen van laadpalen binnen VvE’s is volop in ontwikkeling. Volgens de plannen van het kabinet moeten nieuwe auto’s vanaf 2030 elektrisch zijn.
laadpalen

We krijgen steeds meer aanvragen voor het plaatsen van laadpalen binnen VvE’s. Volgens de plannen van het kabinet moeten nieuwe auto’s vanaf 2030 elektrisch zijn. De verwachting is dan ook dat het aantal EV’s op de weg snel zal groeien. Verwachting is dat het Nederlandse gemiddelde in 2025 10% en in 2030 22% van alle auto’s op de weg elektrisch zal zijn.

We werken momenteel aan een integrale aanpak vanuit VvE Diensten om VvE’s beter te kunnen bedienen. Aangezien het RVO een subsidie heeft vrijgegeven voor het opstellen van een adviesrapport, hierbij de beschikbare informatie zodat VvE’s hier komend seizoen al voordeel uit kunnen halen.

Er zijn momenteel nog veel vragen betreft het plaatsen van laadpalen. Met name bij ondergrondse parkeergarages is brandveiligheid een onderwerp van discussie. Verschillende partijen hebben hier een verschillende kijk op. Hierbij in het kort de belangrijkste:

Verzekeraar Meijers: Polis hoeft momenteel nog niet aangepast. Risico op brand is zeer minimaal, er zijn nog nauwelijks branden met elektrische auto’s in een garage bekend. Lees ook het volledige standpunt van Meijers

Brandweer: Is nog erg voorzichtig. Ze benadrukken met name dat áls er ondergronds een brand ontstaat met een EV, het zeer lastig is deze te bestrijden: Zowel brandweer als Meijers geven enkele opties om risico’s zo veel mogelijk te verkleinen, zie voor meer info flyer brandweer

De overheid: heeft nog geen officieel beleid.

Uitdaging

Het blijkt een behoorlijke uitdaging te zijn om overeenstemming te krijgen binnen een VvE om akkoord te geven op het plaatsen van laadpalen. Het nieuwe MR 2017 geeft eigenaren de gelegenheid om zonder toestemming laadpalen te plaatsen. Zie MR 2017, artikel 28.3.

VvE Energie is een potentiële kandidaat die we vanuit VvE Diensten aan kunnen dragen voor het plaatsen van laadinfrastructuur. Ze hebben afgelopen jaren meerdere trajecten met VvE’s gehad. Het plaatsen van laadpalen door enkele particuliere eigenaren blijkt erg lastig, met name vanwege het financiële plaatje of door onvoldoende draagvlak bij overige eigenaren. De eerste investering is vaak het grootste, waarmee de drempel voor de eerste laadpaal groot is. Vandaar dat VvE Energie ervoor gekozen heeft om in te zetten op een collectieve investering, waarbij een ringleiding geplaatst wordt waar alle parkeerplaatsen in de toekomst op aangesloten kunnen worden. Dit vereist een eerste investering vanuit de VvE, maar onderaan de streep is de investering per laadpaal vele malen lager.

VvE Energie bied ook de optie om het plaatsen van de ringleiding te huren. Bijgevoegd de info brief die gestuurd wordt als een VvE interesse heeft in het huren van een ringleiding met een algemeen kostenplaatje.

De kosten voor het plaatsen van een ringleiding zijn sterk afhankelijk van de situatie.

Voordelen van het plaatsen van een ringleiding:

Elke plek heeft direct een eigen meter om energiekosten door te belasten

De VvE heeft de optie om de prijs per KWh te verhogen om de kosten voor onderhoud o.b.v. verbruik door te berekenen

Deze eerste investering komt voor rekening van de VvE. Als eigenaren aan willen sluiten, kunnen ze een laadpaal laten plaatsen voor ca. € 975,-.

Iedereen betaald onderaan de streep dezelfde prijs voor het plaatsen van een laadpaal

Er is maar 1 leverancier en onderhoudspartner voor alle P-plaatsen. Er ontstaat geen ratjetoe van verschillende systemen doordat eigenaren zelf een leverancier kiezen. Hierdoor voorkom je ook dat verschillende partijen naar elkaar wijzen en dit zorgt ook voor een betere brandveiligheid

Er hoeven geen parkeerplekken geruild te worden

De parkeervoorziening is in 1 keer gereed voor de toekomst.

Als een VvE of een eigenaar interesse heeft in het plaatsen van een laadpaal zal er eerst een adviesrapport opgesteld moeten worden, zie bijlage VvE Energie offerte adviesrapport. Hierin wordt o.a. opgenomen wat de behoefte en huidige situatie is, een brandveiligheidsadvies, aanbevelingen en financieel plaatje.

Daarnaast adviseren ze om een werkplan te op te stellen om goed voorbereid naar de ALV te gaan om de kans op besluitvorming te vergroten. Bijgevoegd een document van VvE Energie met een Werkplanformat.

In het adviesrapport wordt o.a. opgenomen wat de behoefte en huidige situatie is, een brandveiligheidsadvies, aanbevelingen richting de VvE en een financieel plaatje.

De subsidie in het kort:

Subsidie aanvragen vanaf 24 januari 2022. Adviezen die na 5 oktober 2021 zijn aangevraagd, komen in aanmerking voor subsidie.

Maximaal 75 % van de kosten aan subsidie ontvangen met een maximum van € 1.500.

De sluitingsdatum van de subsidie is 1 oktober 2023.

Het ‘subsidieplafond’ is € 900.000. Dat betekent dat er ruimte is voor maximaal 600 subsidietrajecten.

De subsidie is beschikbaar voor VvE’s, woonverenigingen en wooncoöperaties. De vraag is dus hoe snel de pot leeg zal zijn.

Meer info over subsidie is te vinden via de RvO en VvE Belang

Als er VvE’s geïnteresseerd zijn in het plaatsen van een laadpaal en een offerte/adviesrapport willen, horen wij dat graag. Hoe groter de vraag, hoe meer gas we zullen geven om hier werk van te maken. We kunnen dan in overleg met VvE Energie en/of andere partij kijken naar de mogelijkheden en werken aan een integraal traject.

Zoeken op de website