De beheerpakketten voor je VvE

Onze beheerpakketten voor je VvE: Basis, Comfort en Compleet

deAlliantie_stel-met-laptop-op-roze-bank

Kies voor Basis, Comfort of Compleet

Optimale ondersteuning bij goed VvE beheer

Elke VvE is uniek

Onze beheerpakketten zijn afgestemd op de specifieke behoeften van elke VvE, groot of klein. Met onze uitgebreide expertise op het gebied van financiën, administratie, verenigingsbeheer en onderhoud ondersteunen we VvE’s bij hun beheer taken. Of het nu gaat om een VvE die volledig ontzorgd wil worden of een kleine VvE die zelf veel kan doen, we helpen bij het samenstellen van het juiste pakket. Kijk hieronder welk pakket bij jouw VvE past.

Kies het pakket dat bij je past

Collega coachingsgesprek

Basis

Het voordelige pakket voor kleinere VvE’s

Handig voor actieve VvE’s die taken zelf oppakken, zoals opvolging van vergaderactiepunten vanuit de vergadering en het uitzetten van onderhoudswerkzaamheden en/of spoedreparaties.

 • Administratieve & financiële ondersteuning
 • Verenigingsbeheer
 • Verenigingsbeheer plus
 • Technische ondersteuning
 • Technische ondersteuning plus
Kim van Wijk

Comfort

Het service pakket voor middelgrote VvE’s

Voor VvE’s die ondersteund willen worden bij administratieve, financiële en technische zaken.

 • Administratieve & financiële ondersteuning
 • Verenigingsbeheer
 • Verenigingsbeheer plus
 • Technische ondersteuning
 • Technische ondersteuning plus
VvE lidmaatschap

Compleet

Ons meest uitgebreide VvE service pakket

Geschikt voor VvE’s die compleet ondersteund willen worden. Voor een zorgeloos gevoel.

 • Administratieve & financiële ondersteuning
 • Verenigingsbeheer
 • Verenigingsbeheer plus
 • Technische ondersteuning
 • Technische ondersteuning plus

Administratieve & financiële ondersteuning

Gebruik van het softwareplatform voor eigenaren

Maken en bijhouden van een leden (eigenaren) register

Voeren en beheren van de dagelijkse boekhouding

Openen en beheren van de bank- en spaarrekening

Zorgdragen van het betalingsverkeer (op basis van de bepalingen)

 

Opstellen van de concept jaarrekening, jaarbegroting en liquiditeitsprognose met een max van 2

Jaarlijks beschikbaar stellen van gegevens voor eigenaren over hun aandeel in het reservefonds 

Inzichtelijk maken van de maandelijkse VvE bijdragen en de bijdragen aan het (onderhouds-) reservefonds 

Maandelijks incasseren van de VvE bijdragen en uitvoeren van incassoprocedures

Inzage en mogelijkheid tot uitvoeren van een kascontrole

Verenigingsbeheer

Eénmaal per jaar uitschrijven van de Algemene Ledenvergadering

Bijhouden van de presentielijsten, voorzitten en notuleren van de
Algemene Ledenvergadering 

Na de Algemene Ledenvergadering beschikbaar stellen van de definitieve notulen en besluitenlijst

In opdracht geven van de actiepunten die zijn besloten in de Algemene Ledenvergadering

In opdracht geven van onderhoud of beheeropdrachten, in lijn met de regelementen en behoorlijk beheer

Eenmaal per jaar bijwonen van een bestuurs- of commissievergadering

Administratieve ondersteuning bij (her)taxtaties en vezekeringen

Administratief begeleiden en afhandelen van schades

Administratief verwerken van contracten met externe partijen aangeleverd door de VvE

Ondersteuningen van het bijhouden en doorvoeren van mutaties van bestuursleden bij de Kamer van Koophandel

Het faciliteren van bewoners- communicatie door het versturen van e-mails aan bewoners

Technisch onderhoud

Uitzetten van werkzaamheden voor het klein (dagelijks) onderhoud en/of reparaties

24-uurslijn voor het oplossen van spoedeisende storingen

Jaarlijks bijhouden van contractenbeheer met externe partijen en contracteren van onderhoudscontract(en)

Met een max. van 1

Met een max. van 3

Offertes aanvragen voor nieuw af te sluiten onderhoudscontracten.

Max. 1 per onderhoudscontract

Max. 3 per onderhoudscontract

Duurzaam Meerjaren Onderhoudplan (DMJOP) Begeleiden van het proces om te komen tot een DMJOP: offerte aanvraag bij onze voorkeurleverancier, het uitzetten van de opdracht bij goedkeuring door de ALV en het inbrengen van het DMJOP in het ALV

Los toe te voegen aan het pakket

Toetsing haalbaarheid DMJOP inhoudelijke toets op financiële technische en organisatorische haalbaarheid ter voorbereiding op de ALV

Los toe te voegen aan het pakket

Jaarlijkse inspectie van de technische staat van het complex en het opstellen van een verslag met bevindingen door de projectmanager

Los toe te voegen aan het pakket

Technisch adviseur voert een quick scan uit om te toetsen of het technisch onderhoud noodzakelijk is

Los toe te voegen aan het pakket

Actualiseren van (D)MJOP op basis van nieuwe inzichten

Los toe te voegen aan het pakket

Uitvoeren van inespectie(s) bij technische vraagstukken of opname/controle van reparatieverzoeken van de VvE, hierop adviseren en eenmalig uitzetten bij een leverancier. Met een maximum van 9 inspecties per jaar

Los toe te voegen aan het pakket

Conclusie

Basis

Met dit pakket kiest een actieve VvE voor uitstekende administratieve en financiële ondersteuning. Met name handig als je als VvE zelf controle wilt houden over o.a. onderhoud, reparaties en calamiteiten.

Comfort

Dit pakket heeft alles wat een VvE nodig heeft voor gezond beheer en kan het wooncomplex goed onderhouden worden. Aanvullende diensten kunnen worden afgenomen voor bijv. extra support bij verduurzaming.

Compleet

Met dit alles-in-één pakket zorgen wij dat je VvE complete ondersteuning krijgt bij administratieve- en uitgebreide technische taken. Zo zorgen we ervoor dat je VvE op een duurzame en gezonde manier beheerd wordt.

Sluit één van deze pakketten aan bij je wensen? Neem dan gerust contact met ons op of vraag hier een offerte aan.

Op dit moment krijgen we veel aanvragen en werken we daarom met een wachtlijst voor het aannemen van nieuwe VvE’s. Elke aanvraag behandelen we met zorg en aandacht. Het kan momenteel tot ca. 4 weken duren voordat je een reactie ontvangt op je aanvraag. We danken je voor je geduld en begrip.

Financiële diensten

Scheelt tijd en biedt kennis

Het innen van de VvE bijdragen kan zeker bij een grote VvE veel tijd en energie kosten. Het is daarnaast vaak beter voor de onderlinge band als iemand buiten het complex deze taak op zich neemt. Voor het opstellen van de begroting en jaarrekening is daarnaast financiële kennis nodig, die niet altijd aanwezig is binnen het bestuur van een VvE. We nemen de dagelijkse boekhouding uit handen, kunnen de kascommissie begeleiden en zijn sterk in debiteuren/crediteuren beheer. Zodat de VvE financieel gezond blijft.

Ik wil overstappen
Financieel en administratieve ondersteuning

Bestuursondersteuning

Een extra rechterhand bij verenigingsbeheer

Voor grote VvE’s is de rol van bestuurder al snel onhaalbaar naast een drukke baan. Wij bieden daarom onze ondersteuning aan als een extra rechterhand voor het bestuur. We bereiden de ALV voor, pakken de voorzittersrol over, notuleren en handelen de vergadering af. We zijn (op dagelijkse basis) het aanspreekpunt voor vragen over de VvE. Adviseren en ondersteunen het bestuur pro-actief. En nemen ook de jaarlijkse bestuurstaken als het verzekeren van het woongebouw en het afhandelen van schades onder onze hoede. Zodat je als bestuur minder zorgen hebt én tijd overhoudt.

Ik wil overstappen
VvE bestuurondersteuning

Technische diensten

Wij 24/7 bereikbaar, jullie zonder zorgen

Helaas gaan er vaker dingen stuk dan we willen. Wij nemen daarom met ons technische dienstenpakket het dagelijkse onderhoud uit handen. Zo hebben we een 24/7 bereikbare storingsdienst én handelen we alle reparatieverzoeken die er voor de gemeenschappelijke delen van het complex zijn af. We werken hiervoor met vaste leveranciers, zodat we tegen inkoopvoordeel onderhoudscontracten voor jullie kunnen afsluiten. Ook bewaken we de gemaakte afspraken.

Ik wil overstappen
Technisch dienstenpakketten de Alliantie VvE Diensten

Bekijk onze video

Om een idee te krijgen wat we voor je kunnen doen

Zoeken op de website