Diensten­pakketten

Onze VvE Dienstenpakketten - VvE beheerder komt binnen

Dienstenpakketten

Om VvE’s te ontzorgen

Ben je op zoek naar hulp op financieel vlak, op het gebied van bestuursondersteuning of technisch gebied voor jouw VvE?

Elke VvE is anders. En elke VvE heeft andere behoeften. Zo hebben grote VvE’s meer ondersteuning nodig dan kleinere VvE’s. En heeft het ene bestuur veel tijd om taken op zich te nemen, is het voor een ander bestuur veel té veel voor de beschikbare tijd. Onze dienstenpakketten zijn er om je een idee te geven van de diensten die we aanbieden. De pakketten zijn modulair en naar behoefte op te bouwen. Neem ook een kijkje bij onze overige diensten.

Onze pakketten

In een notendop

Financieel dienstenpakket de Alliantie VvE Diensten

Financieel

 • Het voeren van de dagelijkse boekhouding
 • Opstellen van de jaarrekening
 • Opstellen begroting
 • Begeleiding van de kascommissie
 • Innen van de VvE bijdragen
 • Debiteuren/crediteuren beheer
Bestuursondersteuning Dienstenpakket de Alliantie VvE Diensten

Bestuursondersteuning

 • Voorbereiden, bijwonen, evt. voorzitten, notuleren en afhandelen ALV
 • Advies & ondersteuning bestuur
 • Aanspreekpunt voor de VvE
 • Verzekeren woongebouw & afhandelen schades richting verzekeraar
Technisch dienstenpakketten de Alliantie VvE Diensten

Technisch

 • Dagelijks onderhoud (eigen storingsdienst voor reparatieverzoeken, 24/7 bereikbaar)
 • Contractonderhoud (afsluiten en bewaken onderhoudscontracten met inkoopvoordeel)

Financiële diensten

Scheelt tijd en biedt kennis

Het innen van de VvE bijdragen kan zeker bij een grote VvE veel tijd en energie kosten. Het is daarnaast vaak beter voor de onderlinge band als iemand buiten het complex deze taak op zich neemt. Voor het opstellen van de begroting en jaarrekening is daarnaast financiële kennis nodig, die niet altijd aanwezig is binnen het bestuur van een VvE. We nemen de dagelijkse boekhouding uit handen, kunnen de kascommissie begeleiden en zijn sterk in debiteuren/crediteuren beheer. Zodat de VvE financieel gezond blijft.

Ik wil overstappen
Financieel dienstenpakket de Alliantie VvE Diensten

Bestuursondersteuning

Een extra rechterhand

Voor grote VvE’s is de rol van bestuurder al snel onhaalbaar naast een drukke baan. Wij bieden daarom onze ondersteuning aan als een extra rechterhand voor het bestuur. We bereiden de ALV voor, pakken de voorzittersrol over, notuleren en handelen de vergadering af. We zijn (op dagelijkse basis) het aanspreekpunt voor vragen over de VvE. Adviseren en ondersteunen het bestuur pro-actief. En nemen ook de jaarlijkse bestuurstaken als het verzekeren van het woongebouw en het afhandelen van schades onder onze hoede. Zodat je als bestuur minder zorgen hebt én tijd overhoudt.

Ik wil overstappen
Bestuursondersteuning Dienstenpakket de Alliantie VvE Diensten

Technische diensten

Wij 24/7 bereikbaar, jullie zonder zorgen

Helaas gaan er vaker dingen stuk dan we willen. Wij nemen daarom met ons technische dienstenpakket het dagelijkse onderhoud uit handen. Zo hebben we een 24/7 bereikbare storingsdienst én handelen we alle reparatieverzoeken die er voor de gemeenschappelijke delen van het complex zijn af. We werken hiervoor met vaste leveranciers, zodat we tegen inkoopvoordeel onderhoudscontracten voor jullie kunnen afsluiten. Ook bewaken we de gemaakte afspraken.

Ik wil overstappen
Technisch dienstenpakketten de Alliantie VvE Diensten
Begeleiding groot onderhoud - appartementencomplex
Wij hebben bij Alliantie VvE Diensten een beheerder die onze VvE, het gebouw en ons goed kent. Dingen en dingetjes lossen wij samen op, waarbij de beheerder ons ondersteunt in onze rol als bestuur.
Henk Hermsen – Voorzitter VvE

Bekijk onze video

Om een idee te krijgen wat we voor je kunnen doen

Zoeken op de website